W A N G A R I

THE BLACK BEAUTY

 

 

Wangari-Palü

 

Wangari - Kempkehof - Plaaz

 

Palü (Pasternak)

 

Pasternak

Wind Dancer (padre de Wangari)

Patron

 

Wangari - Luis - Junio 2012

 

 

Wangari - La Cepilla

 

Pedigree

 

 

video.wangari.6 meses

 

 

http://youtu.be/t2ZBz2f7Pj4

Preparacion para una prueba con musica

.